ภาพกิจกรรม

  แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าจักกิจกรรมทักษะชีวิต

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ นำเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าจักกิจกรรมทักษะชีวิต ณ ห้องกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)