ภาพกิจกรรม

  นำโดย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สวมผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ทุกวันอังคาร

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สวมผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ทุกวันอังคาร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)