ภาพกิจกรรม

  ประชุม กพยจ. สงขลา ครั้งที่ 2/2563

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายอโนชา เชี่ยวชล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุม กพยจ. สงขลา ครั้งที่ 2/2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการ ตึกสรรพากรหลังเก่า ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)