ภาพกิจกรรม

  จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมโครงการ “จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ โรงครัวพระราชทาน และหน่วยงานภายในจังหวัด ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)