ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมบำบัดโครงการ “สกรีนถุงผ้า”

  โดย  สพฯ น่าน

   

    วันนี้(วันพุธที่ 16 กันยายน 2563) เวลา 09.0-12.00 น.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมบำบัดโครงการ “สกรีนถุงผ้า” ให้กับเด็กและเยาวชนในความควบคุม โดยนางสาววราภรณ์ กันยาคำ นักจิตวิทยา ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกรียงไกร อายุยืน เจ้าของร้าน ร.เฟ ริน สกรีน เป็นวิทยากรฝึกสอนสกรีนถุงผ้า และแนะนำเทคนิคการสกรีนผ้า ให้กับเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมจำนวน 2 ราย เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมพินิจฯ ด้านการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนได้คลายความเครียด สามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)