ภาพกิจกรรม

  นำเยาวชนเข้าฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันจริง

  โดย  สพฯ พิจิตร

   

    วันที่ 15 กันยายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ได้นำเยาวชนในสถานแรกรับ จำนวน 12 ราย เข้าฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในโครงการวันเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ แจ่มใส ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมเกษตรปลาทอง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)