ภาพกิจกรรม

  งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 นางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในรอบสุดท้าย และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)