ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยบริการฝาง) ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน"

  โดย  สพฯ เชียงใหม่

   

    เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายณฐภัทร วงค์คม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)