ภาพข่าว

  กรมพินิจฯให้การต้อนรับอธิบดีคนใหม่ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก    และเยาวชน เข้ากราบสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระประธานประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จากนั้นได้เดินทางมายังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (1) พร้อมด้วย นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (2) นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ                 ในส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมต้อนรับ

           โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมพินิจฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)