ภาพข่าว

  วันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 18 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 18 ปี" โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะ ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ นางชูจิรา กองแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอภิชาต จารุศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนอธิบดีกรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมราชทัณฑ์, สำนักงาน ป.ป.ท., กรมบัญชีกลาง, สำนักงาน ป.ป.ส. และสกธ. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

                ในการนี้ กรมพินิจฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการบรรยายธรรม โดยพระวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ 1) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.djop.moj&set=a.366962144308997049
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)