ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม กรมพินิจฯ และนายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)