ภาพข่าว

  พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายโสภณ พวกอิ่ม ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดสระบุรี ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานแก่รองอธิบดีฯ เพื่อให้รองอธิบดีฯ เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลดังกล่าวให้แก่สถานพินิจฯ จ.สระบุรี ตลอดจนแขกที่มาร่วมพิธี เจ้าหน้าที่ และเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี เพื่อนำไปสานต่อ "โครงการส่งเสริมการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                พิธีดังกล่าวได้รับความมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งได้จัดส่งทีมงานเข้าร่วมโครงการในการสร้างโรงเรือนสำหรับเรียนรู้วิธีการผสมดิน การปลูก การเพาะเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ต่อไป โดยมีนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ/สถานพินิจฯ กรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้เดินเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกและเข้าเยี่ยมภายในสถานพินิจฯ จ.สระบุรี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตลอดจนเด็กและเยาวชนอีกด้วย ณ สถานพินิจฯ จ.สระบุรี ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี


58
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)