ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมราชทัณฑ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปครบรอบ 105 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

           วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมราชทัณฑ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2563 (ครบรอบ 105 ปี) และร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ เพื่อนำไปสนับสนุนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ร่วมต้อนรับ ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)