ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  โดยได้ร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)