ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวสุมลฑา เกตุมณี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ เวลา 08.05 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เวลา 19.19 นาฬิกา พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)