ภาพกิจกรรม

  จัดกิจกรรม Art feeling ในหัวข้อ How do you feel now? ให้กับเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุปราณี แก้วยก นักจิตวิทยาชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม Art feeling ในหัวข้อ How do you feel now? ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 4 ราย ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ระบายความรู้สึก ผ่านการระบายสี ทำให้เยาวชนคลายความวิตกกังวลใจ และรู้สึกผ่อนคลายความเครียดในระหว่างควบคุมตัว

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)