ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อสรุปผลการงานดำเนินงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ยังได้เยี่ยม และให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในห้องควบคุมตัวชั่วคราวอีกด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)