ภาพกิจกรรม

  ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายสุภกฤษ นิติชูวงศ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ศาลากลางหลังเก่า (ริมเขื่อน) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)