ภาพกิจกรรม

  "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายพงศ์พัทธ์ สันติวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)