ภาพกิจกรรม

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุภกฤษ นิติชูวงศ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)