ภาพกิจกรรม

  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา สุขแก้ว ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมต้อนรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)