ภาพกิจกรรม

  คณะกรรมการสงเคราะห์ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดยโสธร ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแก่ เด็กและเยาวชนที่ควบคุมตัวที่สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)