ภาพกิจกรรม

  ปฏิบัติการตรวจค้น

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.15 นาฬิกา สถานพินิจฯ จังหวัดยโสธรได้ปฏิบัติการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดระเบียบ และตรวจปัสสาวะเยาวชนเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)