ภาพกิจกรรม

  จัดกิจกรรมจิตอาสา “คนพินิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ”

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เยาวชน และผู้ปกครอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “คนพินิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ณ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)