ภาพกิจกรรม

  สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชน จำนวน 76 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ที่เขารับการตรวจสารเสพติด

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)