ภาพกิจกรรม

  ดร.ธเรศวร์ ธนสมบูรณ์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และคณะ เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

  โดย  ศูนย์ฝึกฯ สมุทรปราการ

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ท่าน ดร.ธเรศวร์ ธนสมบูรณ์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และคณะ เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับจาก นางสาววัชริน แม่นยำ ผู้อำนวยการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น

No such directory
Line Break (Shift + Enter)