ภาพกิจกรรม

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาววัชริน แม่นยำ ผู้อำนวยการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและค

  โดย  ศูนย์ฝึกฯ สมุทรปราการ

   

    วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาววัชริน แม่นยำ ผู้อำนวยการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและคณะ เข้าตรวจผลดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)