ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมโครงการ “เอดส์รู้เท่าทัน ป้องกันได้”

  โดย  สพฯ นนทบุรี

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสยามแคร์ ได้เข้าจัดกิจกรรมโครงการ “เอดส์รู้เท่าทัน ป้องกันได้” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้มอบขนมและเครื่องดื่มแก่เด็กและ เยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของ มูลนิธิสยามแคร์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)