ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมจำนวน 3 รูป ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานด้านหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)