ภาพข่าว

  “การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2563”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2563เพื่อพิจารณาอนุมัติผลิตสินค้าสวัสดิการ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แจ็คเก็ตลำลองสีดำ และเสื้อโปโลกรรมการสงเคราะห์ และการปรับลดราคาสินค้าสวัสดิการ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เสื้อปฏิบัติการ (เดิม) และเสื้อกีฬา ตลอดจนการขอปรับเพิ่มราคาเข็มขัดปฏิบัติการ โดยมี นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ตลอดจนคณะอนุกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล" เพื่อระดมเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมพินิจ 4 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)