ภาพข่าว

  วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ครบรอบ 44 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ครบรอบ 44 ปี โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


2
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)