ภาพข่าว

  ประชุมการดำเนินงานปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือ การดำเนินงานปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2563” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่า เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม การประชุมดังกล่าวมีคณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


55
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)