ภาพกิจกรรม

  ได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสงเคราะห์ สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาครและ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางอาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จัดอบรมการสร้าง โต๊ะชุดม้านั้งไม้เทียม วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สถานพินิจ

  โดย  สพฯ ราชบุรี

   

    ได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสงเคราะห์ สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาครและ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางอาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จัดอบรมการสร้าง โต๊ะชุดม้านั้งไม้เทียม วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)