ภาพกิจกรรม

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  โดย  ศฝฯ สุราษฎร์ธานี

   

    วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่พร้อมเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 เข้าร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้คนในชาติ) ครั้งที่ 2/2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสวยศรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านบาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประขาขน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ได้นำเสนอภารกิจของหน่วยงานและผลิตภัณฑ์ผลงานของเด็กและเยาวชน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)