ภาพกิจกรรม

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาทิตย์ เจริญสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)