ภาพกิจกรรม

  คณะผู้นำจากคริสตจักรความโปรดปรานลาดควาย-เก่าโก ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “แสงสว่างแห่งรัก เพื่ออนาคตที่สดใส” ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

   

No such directory
Line Break (Shift + Enter)