ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ ตามรอยพ่อฯ

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุนันทา สุขแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา และการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563" ณ หน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม ศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)