ภาพกิจกรรม

  รวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม บริเวณในตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน บริเวณหอนอน 1-3 และบริเวณอื่นๆ รอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้าม ผิดระเบียบใน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายเจนรบ รักวิจิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม บริเวณในตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน บริเวณหอนอน 1-3 และบริเวณอื่นๆ รอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้าม ผิดระเบียบในสถานที่ควบคุม

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)