ภาพข่าว

  การประชุมสรุปโครงการ "พรานน้อย" สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานที่การประชุมสรุปโครงการ พรานน้อย" สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่ โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ และร่วมวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการ โดยเริ่มจากการเพิ่มจำนวนหน่วยของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจัดทำสื่อสำหรับการสอนให้กับครู และสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอดได้

     ซึ่งในการประชุม อธิบดีฯ ได้ร่วมหารือและวางแผน พร้อมถ่ายทอดนโยบายแก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า โครงการ พรานน้อย" สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่ เป็นโครงการที่ดีที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน ให้ได้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น กรมพินิจฯ มีหน้าที่สนับสนุนและผลักดัน ทุกโครงการและทุกกิจกรรมที่นำมาเพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน จึงพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายและทุกองค์กรในการพัฒนาและการต่อยอดทุกโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ตรงกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพินิจฯ ในการพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนสืบไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)