ภาพข่าว

  ประชุมหารือกับ "หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ Bellinee's Bake & Brew ร้านกาแฟและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยม"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วยนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนเลขานุการกรม และข้าราชการกรมพินิจฯ  ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ กับ "หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ Bellinee's  Bake & Brew ร้านกาแฟและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยม" เรื่องการรับเด็กและเยาวชนเข้าทำงานร่วมกับหน่วยงานคัดสรร  และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ โดยได้รับเกียรติจากคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ พร้อมคณะร่วมหารือด้วย       

     ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการรับเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานคัดสรรฯ เพื่อเป็นทางเลือก  ให้กับเยาวชน ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปล่อยตัว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ การมีอาชีพที่สุจริตและการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งกรมพินิจฯ มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในให้โอกาสกับเด็กและเยาวชน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเลขานุการกรมได้นำคณะหน่วยงานคัดสรรฯ ไปชมพื้นที่อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) เพื่อวางแผนในการจัดตั้งและดำเนินการต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 2 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)