ภาพกิจกรรม

  นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นวิทยากรสอนวิธีแกะลายรองเท้าแตะ ในรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-13.00 น.นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นวิทยากรสอนวิธีแกะลายรองเท้าแตะ ในรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)