ภาพข่าว

  "พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานใน "พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม" ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ในการนี้นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (1) นาง   ณัฐภัสสร สุนทรฐณวัฒน์ รองอธิบดี (2) ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย สำหรับพิธีดังกล่าว พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับเครื่องราชฯ ทุกท่านด้วย ณ ห้องประชุม 10-09 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)