ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น การจัดระเบียบหมวดหมู่เอกสาร เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และทำความสะอาดสถานพินิจฯจังหวัดเพชรบูรณ์

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)