ภาพกิจกรรม

  โครงการฝึกอาชีพการทำสบู่สมุนไพร รุ่นที่ ๒

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม โดยจ่าเอกสุธีร์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครพนม อนุมัติให้กลุ่มนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพการทำสบู่สมุนไพร รุ่นที่ ๒ ให้กับเด็กและเยาวชนชายภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้และวิธีการทำสบู่สมุนไพรเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ จำนวน ๙ สูตร ประกอบด้วย 1.) สูตรมะขามขมิ้นน้ำผึ้งทองคำ ๒.) สูตรมะขามทานาคาน้ำผึ้ง ๓.) สูตรหว่านหางจระเข้แตงกวาคอลลาเจน ๔.) สูตรมะขามแครอทน้ำผึ้ง ๕.) สูตรตะไคร้ใบเตยน้ำผึ้ง ๖.) สูตรใบบัวบกตำลึงน้ำผึ้ง ๗.) สูตรหัวไช้เท้ามะขามน้ำผึ้งคอลาเจน ๘.) สูตรส้มมะขามคอลาเจนวิตามิน E ๙.) สูตรสครับกาแฟขมิ้นน้ำผึ้ง มีเด็กและเยาวชนชายเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ จำนวน ๑๒ คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)