ภาพกิจกรรม

  โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา

  โดย  สพฯ นนทบุรี

   

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมี นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนำสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้บูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในวันมาฆบูชา ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมอาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในวันมาฆบูชา กิจกรรมสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย และกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญดังกล่าว

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)