ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม บริเวณในตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน บริเวณหอนอน 1-3 และบริเวณอื่นๆ รอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเจ้าหน้าที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชน ได้ทำการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม บริเวณในตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน บริเวณหอนอน 1-3 และบริเวณอื่นๆ รอบสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามผิดระเบียบในสถานที่ควบคุม

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)