ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์(239)

aa5cf91b21b33cce9a22522cc08555e8โครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0d76f949a9821b9b08b9d51c877848a0กรมพินิจฯ ขอชี้แจงข่าว “โครงการยักษ์ถูกทิ้งร้าง"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3377931ff0c0fe6b6b3e84a619b20372พิธีเปิดหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5c4f265feb654f4e048c1dafad9ca933กรมพินิจฯ ขอชี้แจงข่าว “2 โจ๋สถานพินิจ ถูกปล่อยตัวให้มาพัก แต่ยังไม่เลิกซ่า”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
4563097de6e277b8971291dd504eea7dพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการดูแล ประเมิน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวช และไร้ที่พึ่งพิง


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d511fa30ad5e60953f9f751ec0d9af02กรมพินิจฯขอเล่า เรื่องราว COVID-19 ตอนที่ 6


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7a8a21fa7eb7990cd90fc7866db544c7กรมพินิจฯ ขอเล่า เรื่องราว COVID-19 ตอนที่ 5


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0a3e3fdfc851d7dd510d264c70b886b8กรมพินิจฯขอเล่าเรื่องราว COVID-19 ตอนที่ 4


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a4b3954c52e1a98964ee24819f4a5f64ก.ยุติธรรม มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๖๒


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
6ffce3849cb124c647e26a0e7c503af8กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกมาตรการเข้มข้น สู้โควิด-19


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d6243ec40c78047e3c5b83bc4755665fกรมพินิจฯขอเล่า เรื่องราว COVID-19 ตอนที่ 3


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f49601767073b07a88933e9cab3ace5aกรมพินิจฯขอเล่า เรื่องราว 'COVID-19' ตอนที่ 2


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7ff21b240fe9e52d63bac40378ca50a1กรมพินิจฯ ขอเล่า เรื่องราว “COVID-19”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c86960db1b18e052b88c2daa3fc6954aกรมพินิจฯ จัดการประชุม “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและจำแนก ตามความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
906d3a99b30e684b87924489305f3366โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติด้านการหันเหคดี และงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยการหันเหคดีด้วยยุติธรรมสมานฉันท์


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 239 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)