ภาพข่าว

ภาพข่าว(1225)

095e839513fa17736f4ab6a1b8ee356bพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ce9b06612f374b6cfff149b6582f9761รองอธิบดีกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
12ba91c25db7348672d33816c85a0d6bการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
437e2aad305aa75b331a06a5ccfba016การประชุม “พิจารณางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 2/2563”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3bc7bd8ef9f6ad6e619afb4b21316191กรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0499005f2de5ad8ea23fa727a9708fb2"การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2563"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
665227934e57aa166c0a1952842f5e05การประชุมผู้บริหารร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d344a2d71d14ded624687c54799c8b0fพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b3e233f023861b8fa02a54bf3e0033e1การประชุม "ความร่วมมือในการป้องกันการใช้ยาเสพติด"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2d13f489dcc309ee67016a064202b043ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7b389cce19a0a20867f31251ebd3fdfbพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
9a428af68ec7dd92d6de0595a6760216พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการดูแลประเมิน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวช และไร้ที่พึ่งพิง


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f5fefd2281acf713d9d0d29ff645fb1eรองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ ณ ศฝ.เขต 4 ขอนแก่น


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b6d760d929070fde04529d5e4bc9c47aรองอธิบดีกรมพินิจฯ รับมอบของบริจาคจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
717350bebd3f6b94acbae827f93b13ceพิธีลงนาม “ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1225 Record : 82 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)