ภาพข่าว

ภาพข่าว(1181)

a839675dc4df9b858b86211fc895a6b6การประชุมการติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c28c6c03fc88f4a7bc24a6b6a0f6f234กิจกรรมทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7120a0297a80c5dd41d1bdb9adc8ceeeการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f6b8eaa352ca7824fcfe5b22d0fd27b4คณะผู้แทนจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬาบีบีจีมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fe6fe054adfe130110765b011945dc46การประชุมนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
46ee9f91789537bf2df058e80337a7bcกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
32087d6d183049127bca8e66abe0e222มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
9ccb7ae6f38e977c22a2f3aced477b25สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3e561d317999f9e62c956e02c5c996feการประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
774a0000696b3f620c80576dd8d5640cประชุม “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง และเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
6bb366f23051f0b4ca50ea1e517171aaการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
045c4a1a6690b6e4965c7b062561ff9cกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f4f47508c61a0b2329f27b653773121c"โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0e177ba2196c33df821c7c2923981d5a“การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
642c93ed13103a9e23d865c53bd05fb5อธิบดีฯ มอบนโยบายเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1181 Record : 79 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)