ภาพข่าว

ภาพข่าว(1211)

fc05c328bb88b10f2b5dccb3278ceb2aพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “BBG Young Table tennis หรือ ให้โอกาส สร้างคน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
bd73660d1815ebd8a24b8bbb7e95022e"อบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามวิถีชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
6fd3a190162d1c230a35427556853ab9"อบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามวิถีชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5be4615c32eee44ba657bbb722cc7990"การประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี (มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา)"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
4ae8c8ff9943da30c1c2aa5315e1283a"ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7d02842e7f515ac661d8e8f22e820390"ทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b2b503cbdef17322ba06dbeca47a6f6aพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี พ.ศ. 2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
11121748808564387843a55805749370การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
45d6decbf3a258d3b03eb7f0d581b7df"ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน และสถานการณ์การกระทำผิด : ความท้าทายของกรมพินิจฯ"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3f01a8bcdd5a0a3b6ad6e6b0daf6b39a“1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
dd0bfcad6409a76f8eb945fc57c50c12งานครบรอบ 18 ปี งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5102c56df6978174b2b9c696e62b52af"ทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
db96ae0726ed0eabc240c534ff032a23"การสร้างการรับรู้การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
882862adfa183400d9256e9976bc9deb“การยกระดับวิชาชีพพยาบาลในสถานควบคุม”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ba069d47b6587c23a9b413c5a48df967 "การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 2/2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1211 Record : 81 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)