ภาพข่าว

ภาพข่าว(1339)

315dd1239c583376415ae5b67067bb9eการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c2db6d23539d518b40ea4d928cb2e3acการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหนังสือ "รวบรวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 4


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d5cae2efc50b5e981271842666ba40e5"พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ac527dce2acd5acf9bba33763b68e125การประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
bf234157190c3e63a19641ffada0b1efการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fe127583f1641f7044b4f8a6aa185016“การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a01274bc30933f5fc7589a557226efa6ประชุมหารือกับ "หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ Bellinee's Bake & Brew ร้านกาแฟและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
25bbcead84283bcc8c866f82939f302aหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
dfeea4f53bdf853fc0670f458c446f66การประชุมสรุปโครงการ "พรานน้อย" สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c1f41fba62942a7018028ce0d21a1eb3“การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกทปส.”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f075145f71fe090da7b1fbd581d88143การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d3ffef06cf83f7cde7030c7af79aed26“การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5d152bd8276dd4d9ce2031613eb0e4cf“การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e41c2e67b9b0e211e65ba8755f31b7c0การประชุม “คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
34ff660cc34d3915e978db6ac8646617โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1339 Record : 90 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)