ภาพข่าว

ภาพข่าว(1104)

d76b8c8c6d37fb6c56d999350f22ba42การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
43a594a1420f9c4c43c09d7778a63142โครงการ “พินิจร่วมใจ ไร้รุนแรง ระยะที่ ๓”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2688a19326076bc071004435896082a8"โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
05f2528a7ee61753be949afd68317569"โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
374f8f7f951da52f18ef147fe32b091fกรมพินิจฯ มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
15c4714e9f4788753e98c9bac0760047กรมพินิจฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
005aa86a7a4ea0d2cb4bc61db09ddc44การทำงานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ebf97522dfb0ee7401cb95549ce4863c“โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเด็กและเยาวชนให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
907be756973534017c2b523fccaed03a“โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเด็กและเยาวชนให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f7b0eefa07426f469eb734bd22c7322dการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 3”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
20bc753a897ec29bcb3d4339e16d4d22กระทรวงยุติธรรม จัดเสวนาทางวิชาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน โดยการใช้กีฬา


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e1cf8b73d8eb24add49a4f20d5729952การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fb51cabca063f6e75aea7f53e013deac“เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5ec5d32b01e95a2433b8a1529cc3de2aกรมพินิจฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
47c3b5192accece3651081655081fa35งานเฉลิมฉลอง “30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1104 Record : 74 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)