ภาพข่าว

ภาพข่าว(908)

47dc82dc3f258d418e2d0c5b620387ecอธิบดีกรมพินิจฯเดินทางไปให้กำลังใจในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b83ac560db9d29fb83be727c3cb7b96dโครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดโลก


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
4673329eea8e53942a0cbe2fdf8043ffแถลงข่าว โครงการ “ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c8133239bfa9c0ecfdc58b6718f98283การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ไตรมาศ 2)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
98c95b0421d53a99239cb3d3d6b35eedกรมพินิจ ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
93b7c621a8b00ee1f27d0a3b8ade1d1aกรมพินิจ ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f22806c72a13bea19d04258cb2d7e0b7ประเพณีสงกรานต์ กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
77100233e4ae25090de693460e6c1a9eครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0f3c1e07e45d60bd73ffc09f052dea2e“โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพเพื่อเข้าสู่การบริการที่เป็นมิตร”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
18e0a0bec2cf528a5c2cb4ac1e70222fกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมหารือกับ (TIJ)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f7c7fbe6472096af9bd1789ec10fa422ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d54d245e7cdd6964fcad91382a2e1aacการประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าว “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ea1ccf7f3b251b1f3b84693ba7ceb6f1พิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "การเสริมสร้างขีดสมรรถนะเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f8fcb1ef591c3f09e98629040a2aeb32ประชุมหารือถึงการดำเนินงานตามโครงการสำรวจต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
06feff12ba72f5213d1ad0253983a145การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาปัจจัยการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 908 Record : 61 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)