ภาพข่าว

ภาพข่าว(1130)

e5b6fa8549c4980583baa874b529f36cลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
62fc80870c36755b8d5fdd39a1471987กรมพินิจฯ เยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ กรมธนารักษ์


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
9c193d0cd1225fe2073226ba13345d6bการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกปีงบประมาณ 2562 และหารือแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e9edc3a7abd9de32ebcf0aef051cec97โครงการนำร่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามโครงการยกระดับบูรณาการภาครัฐ และบริการประชาชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8a99d2fcb3194eeda2438b072bd8d06f“การปฏิบัติงานอภิบาลและการพินิจ สู่ความสำเร็จการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d1e0a0660224306b3b3c5a494c829019การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2b01e07e7a81a302a74c5104826b0623กรมพินิจฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน "JUSTICE LAND ดินแดนแห่งความยุติธรรม"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
764d9daf149d67bb8ceeaf3d30e87298การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
90a4e431326453796aac0fb2a0e54ce0โครงการประชุมเผยแพร่การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสอบสารเสพติดในเส้นผม”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
54523395df13e46ed3bc6bc2fd2f64cdวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d90cd137d476ebf01b8690ece28adeb7การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3ba6441d5bfa05d5f745016ea772fb08กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ เครื่องสำอางมิสทิน และโครงการปันฝันปันยิ้ม “ให้โอกาสสร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5c7e95c3c9d2b082ca8cb4e0c01bb660กรมพินิจฯ ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขัน 'BBG Princess Cup 2020'


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c7c1400d6054e13122972b52998b36faโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำกล่องของขวัญพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชทิดา เนื่องในวันศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 มอบแก่กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ec00802f27aa1baf63a633fd2e510025การประชุมหารืองบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1130 Record : 76 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)