ภาพข่าว

ภาพข่าว(1275)

6a799e8f83d1205f44a7e6402ad56d78“การเปิดแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
3a01df783d6a44cc1bdb9ab3bd45ec7dการประชุม “วิพากษ์หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
34bd860c23a0d0a3536c28b030c862c4กรมพินิจฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 46 ปี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d2ebdebb4c7bfddf725dbb9ec38b8363ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b2b0d025f3e920281d4f3d9db7f366b3“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0b837aca8287a44e286185e6778e13cdงาน Gov Clound 2020 “The Future of Digital Government” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
dca7d7de5fe03fbc35a0d97c34573f6bงาน Gov Clound 2020 “The Future of Digital Government” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
98b402f0fc7db53a64cb325687fa358e“โครงการศึกษาสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากข้อมูลจำนวนมาก (Big data)”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
dc9cbbac58fcdf9f54cbad8cdc2afe89“โครงการศึกษาสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากข้อมูลจำนวนมาก (Big data)”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f7f8e2829ae3a4ec7d7c500b57e6eccb"โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7516da4410f29075031f012eec9574ed"โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0b4fb38ccd87df4d14c16c5faf13127cการประชุม “การปฏิบัติงานคลัง โดยระบบประชุมทางไกลออนไลน์” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d2a5dda296411627ddbddf1b5910fb40"โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
368c79767f5f5bf9f0aadd0c746be8b0พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
52cc0e3b97617cc45d0dcb20893e8dcbประชุมการดำเนินงานปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1275 Record : 85 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)