ภาพข่าว

ภาพข่าว(1010)

006770b01ec8ef4a26720d09f53aaca2การประชุมหารือและพิจารณามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a0900d9eb495a1f180ad05466ace8e89“กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
bf663f3539949f930ebcf435504e01c9กรมพินิจฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2177a90e38a2ef29435de5e322fdd0f9การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562” (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
837dfc780746efb4345b6835ec4bee72การประชุมมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a2fbd7adfc77e229eb185666f6867959กรมพินิจฯ ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
750c931a3d6c009e77abdd793264f44cโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
42ef3a1a47168eb8ad9ef8ea04809587การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2920175cb4e7f479b972c5e9720ff298กรมพินิจฯ รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ec42fd7110677960575d2f96f9af0710การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
6e6cbf1ef25e698c06d3667cc2432396วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
4b8e50346d3bec3cad68ccebe5cdfcf5กรมพินิจฯ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e9a65dbd5f67aecdab97f8225e0a3011กรมพินิจฯ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0572c7dd85155060712f181181dcf6fcDJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5f49e135fac3f5ce7fc9bb4fa4592d0dพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1010 Record : 68 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)