ภาพข่าว

ภาพข่าว(851)

2fddbdddbd0458be20e00f7ea43fd6e3ปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e71171284b6764627c280f515da5f65aพิธีปิด"โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
402ce9171a1080558f31b2ef700e5ff4“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
af430af1eb525b411eef0fc6bc89ed92ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fce016d3b9cfdb4a00b8525289022ff4Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
757faf032e2c4304d77130b0bc8c530eอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
89e7e1bb7f61482dbfd8af2a2e4a787bอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
406e54b9cdae61e83ce8ecc84e02fabeประชุมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f315e69c59be4a51bd6a7a02f7031320การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
cd59a5db5fa926e60acc98c58048d8b6กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5d87ecfc024a482a2f92814b92bcbaa2การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f828a92fca825600828b2147a7364beeพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๒” ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ องค์การแพลน อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b9f48b7924ead25a9c521b18ed23ee99ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8ff726317bff7817223c50a559be788c"NBT มีคำตอบ" ตอน "ให้โอกาส สร้างอนาคต ให้เยาวชนในสถานพินิจฯ"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d9ba7ef412e735dfcc5b550b4c995fc7 กรมพินิจฯ เข้าอวยพรปีใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 851 Record : 57 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)