ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง(995)

df86eee1b1757455470d2d09d9825bbcประกาศและประกวดโครงการจัดจ้างทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
ece1cd09425709abfe91cdacd0ff5faaศฝ.๕ อบ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อนมกล่อง ยู เอช ที ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โดย:
ศฝฯ อุบลราชธานี

 
01a3b2bd34b714473a1ab84b55956509ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้าทำงานจ้างเหมาบริการบุคคลในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
6a41957cba8ce45c85827f0ffe1758d7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ชนิด 6 in 1และชุดตรวจหากระท่อมในปัสสาวะ แบบตลับ


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
70df015eb9e3e4edc09d8c6fd15e9580ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


โดย:
ศฝฯ ลพบุรี

 
7674bf90288cb7614d4e4d6333194c0eประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น)


โดย:
ศฝฯ ขอนแก่น

 
9035729f4c4c735bd3f9d278b0a88803ศฝ.อบ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด


โดย:
ศฝฯ อุบลราชธานี

 
a7c2a1f904c0fe6b2ff088f4d0584a36ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ในการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักบำบัด


โดย:
ศฝฯ บ้านอุเบกขา

 
abd365590054c2f0112355e2399464b8สพ.บุรีรัมย์ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง


โดย:
สพฯ บุรีรัมย์

 
bf39a75e62b3497a4ec8d02ef05a05f8ศูนย์ฝึกฯมุทิตา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด


โดย:
ศฝฯ บ้านมุทิตา

 
3904066697bbc362cbdd9d9ee8720da9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อกระดาษ A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 3,500 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
32b0f4c7be6e067cd72026e1f0b0589eศูนย์ฝึกฯมุทิตา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด


โดย:
ศฝฯ บ้านมุทิตา

 
01e9f1bb933ddf502323eaaad0c573b4ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
5bd74955fdae67beae0c56e619301b1dประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานจ้างงานตามภารกิจ (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น)


โดย:
ศฝฯ ขอนแก่น

 
c0b4775ff092b292f7ccf3cd636c6cafศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด


โดย:
ศฝฯ บ้านอุเบกขา

 
Total 995 Record : 67 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)