ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง(759)

bcbb7193d3de82fa6ab794755fa6a391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


โดย:
ศฝฯ บ้านมุทิตา

 
c91722b4df2b85cd87796e73589cbd60ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3


โดย:
ศฝฯ บ้านมุทิตา

 
53064c65dc3326fa8528abf447171c8dประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3


โดย:
สพฯ ลพบุรี

 
34a703eef44e648704b95169b6677497ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
bda4ae5e15250e92aa4416f105761958ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3


โดย:
สพฯ ลพบุรี

 
4d276277f5da3b6d2c311da161363f5eประกาศขายทอดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ที่ชำรุดเวื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ


โดย:
สพฯ เชียงราย

 
23e1f08a601e02be10403fbc28ced968ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ชนิด 6 in 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
a2d4b175c2d66a950a9cc3a048ca853dสถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์


โดย:
สพฯ สระแก้ว

 
aa1d717355ad635b8b3c35b8de5ccdfeประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการเพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อเด็กและเยาวชน


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
c1eeb99dd745188fd06da198c91a3965ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพฯ


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
1c46e0413a39bfe84fff73fc95605b79ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐฯ


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
38c89f9eb1f7dce22c773a653a5c98c0ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
d5f3921288fa4f39e573d1686c8131feศฝ.5 อบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย


โดย:
ศฝฯ อุบลราชธานี

 
e3b395dadc38f1c462dc493acfddba42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างผลิตวารสารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สารพิจ ปีที่ 17 ปีงบ พ.ศ. 2562


โดย:
กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 
988be0f5f32b97cc133e5726d011f20eสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ


โดย:
สพฯ นครพนม

 
Total 759 Record : 51 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)