ภาพข่าว

ภาพข่าว(1035)

edfa83dd2c381bc54972902ebe638b01กรมพินิจฯ MOU ร่วมกับสโมสรกีฬาบีบีจี กลุ่มเซ็นทรัล และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ใน “โครงการให้โอกาส สร้างคน” BBG Young Table Tennis


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e756ecadf295cb983e12d302b819e921จบลงอย่างสวยงาม…กับ“การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561” (MOJ GAMES 2018)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
843a5bd8b0fffb244cf2eda77cd74832โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC : Individual Routing Counselor)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e70e807c99b41be262ccfeb7a9221caaการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a950cd03e27d5bc6f7948611fb051c15อธิบดีกรมพินิจฯ ให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
276970e7624ab67ad1f1a95495bb0a65พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้า


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fa587667ac63ac1c4340005dc4e1f832การประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ec037f783f01212f5355ccd2ae64bfd3การประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
85fe23db5d89ef3225dae1a4ae214a38ประมวลภาพงานกีฬากระทรวงยุติธรรม วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a977eeb7fe869ce3fed118c47cb356e3โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
da915001fa6d79c0d23bb662f6388aacโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๖


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e17bf74ceb3be43ba7c7756b44a1778aกรมพินิจฯรับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f3a03a3df1039c74174ed2f80d816a0fประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2368c0f267a45699fa5792eb767dba16โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f2d1578edb36246186aa089fb4b9ce82Achieving Change Together (ACT)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1035 Record : 69 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)